ชื่อไทย : รองเท้านารีฝาหอย
ชื่อท้องถิ่น : เอื้องอึ่ง (แพร่) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paphiopedilum bellatulum (Rchb. f.) Stein
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
มีการเจริญเติบโตแบบพืชอาศัยบนดิน เล็กแคระ มีพุ่มใบขนาด 10 – 12 เซนติเมตร 
ใบ :
รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 3 – 15 เซนติเมตร ปลายหยักมน แผ่นใบหนาเป็นลายตารางสีเขียวสลับเขียวเทา ใต้ใบมีจุดสีม่วงเล็กกระจายไปทั่วใบ แผ่นใบกางออกไปทางแนวระนาบ
ดอก :
เป็นดอกเดี่ยว มี 1 – 3 ดอกต่อต้นก้านดอกสั้นตั้งตรงสีม่วงแดง ยาว 3 – 4 เซนติเมตร เมื่อดอกบานเต็มที่เป็นรูปกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 – 7 เซนติเมตร ดอกงุ้มมาด้านหน้า ส่วนกลีบนอกบน กลีบดอกกระเป๋า และโล่สีขาว มีจุดและแต้มสีม่วงแดงกระจายทั่ว รูปทรงคล้ายรูปหัวใจกลับขนาด 1 เซนติเมตร กึ่งกลางมีแต้มสีเหลือง
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : เมษายน สิ้นสุดระยะติดดอก : สิงหาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา ขึ้นตามซอกหินหรือโคนต้นไม้ในป่าดิบทางภาคเหนือซึ่งสูงจากระดับทะเล 700 เมตรขึ้นไป

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ พม่า จีน และลาว

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :

ลักษณะนิสัย ชอบอากาศเย็นและมีระบบรากไวต่อปริมาณเหลือแร่ในเครื่องปลูก ควรปลูกในสภาพอากาศแห้งและเย็น ออกดอกยาว ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้น ถ้านำมาปลูกในกรุงเทพฯมักไม่ออกดอก

รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. [2] อุไร จิรมงคลการ. 2551. กล้วยไม้รองเท้านารี ฉบับปรับปรุงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 6. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554